Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Miten teidän töissä riidellään?

Vuorovaikutuksen ajoittaiset hankaluudet ovat osa normaalia työelämän kanssakäymistä. Joskus ne kärjistyvät konflikteiksi ja pitkittyvät. Konfliktit syövät aikaa ja energiaa hyvältä työn tekemiseltä, ja vain harvoin ne laukeavat itsestään. Niiden ratkaisuyritykset tavallisin konstein, neuvottelujen ja puheeksioton keinoin, eivät usein riitä.

Osallistava konfliktinratkaisu on keino kääntää työyhteisön konfliktit oppimisprosessiksi. Mukana on tällöin ulkopuolinen sovittelija, jonka avulla konfliktin osapuolet saavat mahdollisuuden keskustellen ja neuvotellen kohdata ja korjata tulehtunut vuorovaikutus kohti normaalia kanssakäymistä.

Prosessissa keskeistä on konfliktin kaikkien osapuolten kuuleminen, heidän aktiivinen osallistumisensa tilanteen korjaamiseen ja sen myötä henkilökohtaisen kasvun mahdollisuus. Huomio suunnataan parempaan tulevaisuuteen ja konkreettisiin keinoihin päästä sinne yhdessä. Näin konfliktin osapuolten on mahdollista voittaa syyllisyyden nostama häpeä sekä korjata tuotetut vahingot. Oppimisen ja kasvun näkökulma luo pohjan hyvän yhteistyön jatkumiselle.

Ulkopuolisen sovittelijan tehtävänä on toimia puolueettomasti ja tavoitteellisesti. Hän kannattelee sovittelun prosessia ja tukee osapuolten työskentelyä ja sitoutumista hyvään yhteistyöhön sekä konfliktin jälkien korjaamiseen. Prosessiin kuuluu myös seuranta, mikä tukee hyvien tulosten ja oppien pysymistä arjen työssä.